Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
English

Nokia NNF30 + NCM30 monitoring module

inleiding
Dit artikel gaat over de NNF30 en de NCM30. De NNF30 van Nokia is een 19" module dat met grote waarschijnlijkheid afkomstig is uit het ATF2 mobiele telefonie netwerk. In het frontpaneel is een module geplaatst met de codering NNF30. Gezien de kleurstelling, het specifieke type audio connector en de stijl past het goed in de lijn van de ATF apparatuur. Omdat er 'Mobira' op de paneelmeter staat is het denkbaar dat deze monitoring module gekoppeld is geweest aan de Ericsson F955 zendontvanger en de bijbehorende RS2062 RF eindversterker. Exacte gegevens en documentatie zijn onbekend, dus het is een 'educated guess' wat de toepassing geweest is.

image

opbouw
Op de foto's hieronder is de opbouw te zien. De module bestaat uit een frontpaneel met een 'plugin module', een filterblok, een meetblok en verbindende coaxkabels.

image

image

image

oorspronkelijke functie
Aan de voorkant is een N-connector dat via een coax kabel verbonden is met een filter met twee caviteiten. De andere zijde van het filter is aangesloten aan een meetblok rechts achterin. De meter geeft aan dat er 500 Watt gemeten kan worden, dus aannemelijk is dat het totale zendvermogen van het telefoonstation via de voorzijde door het filter naar de achterzijde gaat. De twee filter caviteiten zullen ongewenste signalen onderdrukken/wegfilteren. Het meetblok rechts achterin is om het uitgezonden en gereflecteerde vermogen te 'samplen'. Op het frontpaneel is een Po en Pr aansluiting te vinden. De Po aansluiting geeft een deel (-40 dB) van het uitgezonden vermogen door. De Pr aansluiting geeft een deel (-30 dB) van het gereflecteerde vermogen door. Aannemelijk is dat deze twee TNC aansluitingen met de NMC30 module verbonden horen te worden Po-Po en Pr-Pr. Redelijkerwijs is het aannemelijk dat met de selectie knop de gewenste meter weergave kan worden geselecteerd. Onderstaande meetmogelijkheden kunnen worden afgeleid van Po en Pr samen.

Zoals [Po 50W] voor het weergeven van het RF uitgangsvermogen op een schaal van 0...50 Watt.
Zoals [Po 500W] voor het weergeven van het RF uitgangsvermogen op een schaal van 0...500 Watt.
Zoals [VSWR] om de staandegolfverhouding te laten zien op een schaal van 0...2.
Zoals [Pr 5W] voor het weergeven van het gereflecteerde vermogen op een schaal van 0...5 Watt.
Zoals [Pr 50W] voor het weergeven van het gereflecteerde RF vermogen op een schaal van 0...50 Watt.
En met selecteren van [OFF] zal de meter in standby stand staan.

image

Er is ook een 14 V led geplaatst dat redelijkerwijs bedoeld is om de aanwezigheid van 14 VDC werkspanning van de installatie aan te tonen.

Er zijn twee alarm leds met instelbare drempelwaarden geplaatst. Aannemelijk is dat er twee niveaus van alarmen ingesteld kunnen worden voor de staandegolfverhouding. Beide niveaus staan nu op ongeveer 1:1,3. Aannemelijk is dat als de antenne opstelling faalt de VSWR waarde hoger wordt en de installatie 'alarm slaat'. Denkbaar is dat één van de twee gebruikt kan worden als een 'alert' waarde. Dat bij overschrijden van het onderste niveau er een waarschuwing naar de beheerder gaat en dat bij overschrijden van het tweede niveau het systeem reactief uitschakelt.

Er is een [OSC TEST] stand op de selectie knop aanwezig. Aannemelijk is dat de aanwezigheid en signaalsterkte van het master oscillator signaal weergegeven wordt tussen de twee test markers op de meter. Dan kan worden afgelezen dat er een oscillator signaal is van voldoende signaalsterkte.

Er is ook een [VCC TEST] stand op de selectie knop aanwezig. Aannemelijk is dat de voltage vande werkspanning wordt weergegeven wordt tussen de twee test markers op de meter. Dan kan worden afgelezen dat het systeem op 14 VDC werkt.

Er is geen logische verklaring voor de Cr ingang met bijbehorende 5 en 50 Watt meetmogelijkheid. De 'r' is mogelijk 'return' en 'C' zou voor 'carrier' kunnen staan, maar dit is speculatie. Er is een meetmogelijkheid waarvan ik de functie niet kan herleiden...