Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
English

Racal Cougar SMT Amplifier TA4523L

eindversterker S-M-T TA 4523
imageVoor mobiel gebruik en op een vaste post is een eindtrap beschikbaar voor de Racal Cougar PRM1545. (Semi) portabel gebruik is zelfs mogelijk door een accupack aan de eindtrap te bevestigen zodat er portabel met meer vermogen kan worden gewerkt. Deze einstrap is te herkennen aan de codering SMT TA 4523. SMT staat voor static, mobile en transportable waarmee wordt aangegeven dat de eindversterker bedoeld is voor een vaste opstelling, mobiel of portabel gebruik

De eindversterker kan worden gevoed met 13,8 VDC en levert dan 10 VDC aan de zendontvanger. De zendontvanger wordt (zonder accupack) in de eindtrap geschoven en door middel van een sluiting mechanisch vergrendeld in de eindtrap. Door middel van een data kabel (791715/A) en een TNC antenne koppelkabel (791702/0015) worden de signalen van de zendontvanger met de eindtrap verbonden. De eindtrap is modulair gebouwd zodat er een accupack aan de achterzijde kan worden gemonteerd (voor portabel gebruik) of een vier meter lange voedingskabel (nummer 791716) voor gebruik in een vaste of mobiele opstelling. De eindtrap is op een metalen basisplaat gemonteerd zodat de basisplaat aan een vaste ondergrond wordt bevestigd waarin de eindtrap kan worden geplaatst. Door het losdraaien van twee bouten kan de eindtrap uit de montageplaat worden genomen. Het zendvermogen is schakelbaar. In de laagste stand wordt het signaal niet versterkt en direct vanaf de zendontvanger naar de antenne aansluiting verbonden. Door de knop met de klok mee te verdraaien wordt het zendvermogen trapsgewijs verhoogd.

uitvoeringen
In de basis versterkt de eindversterker het zendsignaal tot ongeveer 20 Watt. Er is ook een 16 en 10 Watt versie dat te herkennen is aan de toevoegingen /016 en respectievelijk /010. Er is een modificatie beschikbaar om de beperking in zendvermogen op te heffen.


modelaanduiding
zendvermogen
S-M-T Amplifier TA4523L
20 Watt
S-M-T Amplifier TA4523L/016
16 Watt
S-M-T Amplifier TA4523L/010
10 Watt

foto impressie
image


image
De achterzijde van de Racal Cougar TA 4523


image
De achterzijde van de Racal Cougar TA 4523 met voedingskabel. (Met geplaatste zendontvanger.)

zendvermogen van TA 4523 eindversterker verhogen
types
De TA 4523 eindversterker is geproduceerd als 10, 16 en 20 Watt uitvoering. De 20 W versie is herkenbaar als model TA 4523. De 16 W versie is herkenbaar als TA 4523/016 en de 10 W versie is herkenbaar als TA 4523/010. De "oorspronkelijke" 20 Watt versie heeft (naar mijn weten) geen modificaties ondergaan waardoor er geen "mod. record" markeringen zijn aangebracht. De 10 Watt uitvoering heeft in ieder geval modificatie nummer 1 ondergaan. Het is aannemelijk dat deze modificatie markering gekoppeld is aan het beperkte zendvermogen. Het is denkbaar dat de "originele" 20 Watt uitvoering te veel zendvermogen had voor te oorspronkelijke toepassing. Mogelijk heeft dit de maken met accu besparing bij portabel gebruik of een wenselijk kleiner werkgebied.
Ik ben aan het speuren geweest in een 20 en 10 Watt versie om verschillen te kunnen ontdekken, maar dit is niet succesvol gebleken. Henk; PA1HVD heeft mij gevoed met veel informatie om dit vraagstuk op te lossen. "wimken" heeft op Zendamateur.com een waardevolle toevoeging gedaan om de modificatie compleet te maken. Alle credits voor Henk en "wimken"!

BGY32 power module
Het "kloppend hart" van de eindversterker is de BGY32 VHF power module. Deze module versterkt het zendsignaal van 150 mW naar minimaal 18 Watt. Meestal is een zendvermogen van 22 Watt gebruikelijk voor deze module. De modules zijn volgens opgave van de fabrikant niet ontworpen om over een groot bereik van zendvermogen ingesteld te kunnen worden door variatie van de voedingsspanning. Binnen grenzen is het mogelijk om het zendvermogen te variëren door de voedingsspanning aan te passen. De beste methode om het zendvermogen is echter om het ingestuurde vermogen te variëren tussen 50...200 mW. Dit is niet van toepassing bij deze eindversterker. De alternatieve methode om het zendvermogen te variëren door wijzigen van de voedingsspanning is toegepast. De versterker module is tussen 6...12,5 VDC te variëren om een gewenst zendvermogen te krijgen.

vermogen regelen via voedingsspanning/-stroom
Zener diode D11 bewaakt de voedingsspanning. Wanneer de spanning boven de 13 VDC uit komt wordt transistor TR6 geactiveerd (via TR8 en TR1) waardoor de voedingsspanning en -stroom wordt "geknepen". Door deze regellus wordt de spanning op de versterker module beperkt. Bij de 10 en 16 Watt variant is D11 van een lagere spanning van 13 VDC waardoor de maximale werkspanning lager ligt.

image
Vermogensregeling van Racal Cougar TA 4523 eindtrap.


schakelen van zendvermogen
Volgens opgave wordt de stroom door TR6 beperkt tot 60 mW door de vier weerstanden R12, R13, R14 en R95 voor de middelmatige hoeveelheid zendvermogen. Bij het schakelen naar hoog vermogen wordt via TR3 een extra 68 Ohm weerstand (aan pennen G1 en G2) parallel geschakeld aan de eerder genoemde vier weerstanden. Hierdoor wordt de stroom verhoogd tot 230 mA voor het verkrijgen van hoog zendvermogen.

modificatie naar hoger (20 Watt) zendvermogen
Om het maximale zendvermogen van ongeveer 20 Watt te verkrijgen is het dus zaak om zender diode D11 te vervangen door een 13 VDC versie. Door een lagere spanning is kiezen is het zendvermogen ook proportioneel (binnen grenzen) te reduceren. De overige beveiligingen blijven in takt. Gebleken is dat bij de 10 W versie er een draadverbinding tussen punten 1 en 2 is geplaats aan de standen schakelaar voor vermogensselectie. Hierdoor is er geen verschil tussen de standen medium en high van het zendvermogen. Knip deze draad door om ervoor te zorgen dat medium en high als zendvermogen te selecteren is. Verhogen van het zendvermogen boven 20 Watt (door een hogere spanning) wordt sterk afgeraden omdat de hardware hier niet op berekend is.

zendvermogen afregelen
Open de onderzijde van de versterker module door alle cilinderkop binnenzeskant boutjes langs de rand te verwijderen en verwijder de bodemplaat.
Sluit een RF vermogensmeter en dummyload aan dat 25 Watt of meer aan kan.
Sluit de voedingsaansluiting aan en voed de eindtrap met 14 VDC (of als alternatief 13,8 of 12 VDC).
Voer een 2 Watt RF signaal in op de RF ingang van de eindversterker module of plaats als alternatief de zendontvanger met gekoppelde verbindingskabel aan de eindversterker module. het RF signaal is het referentiesignaal dat de versterker kan versterken.
Schakel de vermogensschakelaar op "MED"
Verbind pennen E en F van de audio connector of druk de PTT knop in (zonder te moduleren). Hiermee schakelt de eindversterker in.
Verdraai trimmer R38 zodat het zendvermogen aan de uitgang van de eindtrap 11,5 Watt is.
Schakel de vermogensschakelaar op "HIGH"
Verdraai trimmer R41 zodat het zendvermogen aan de uitgang van de eindtrap zo hoog mogelijk is of met een maximum van 23 Watt.
Verdraai trimmer R57 volledig met de klok mee. Verdraai vervolgens de trimmer R57 tegen de klok in totdat het vermogen inzakt. Draai de trimmer nu iets met de klok mee zodat het maximale zendvermogen bereikt is.
Verbreek de verbinding tussen contacten E en F van de audio connector om de zender uit te schakelen (of laat de PTT knop los) en ontmantel de testopstelling. Het afregelen van het zendvermogen is hiermee afgerond.

image

Risico door Beryllium oxide (BeO)
warningDe BGY32 eindversterker module bevat Beryllium oxide (BeO). Beryllium oxide is een keramisch materiaal dat een zeer slechte geleider is voor elektronen en een zeer goede geleider voor warmte. Dit is een bijzondere combinatie waardoor het bij uitstek geschikt is voor het isoleren van halfgeleiders. De behuizing is isolerend voor elektrische spanning en de gegenereerde warmte wordt doorgegeven naar de omgeving. Daarom komt dit materiaal veel voor in hoogfrequent halfgeleiders zoals transistoren voor eindversterkers en eindversterkermodules. Zolang Beryllium Oxide in vaste vorm voorkomt dat niet beschadigd is, is het niet gevaarlijk. Maar zodra het materiaal verspaand wordt door bijvoorbeeld erin te boren, zagen, vijlen en dergelijke komt stof vrij dat érg gevaarlijk is voor de gezondheid. Zoals alle Beryllium verbindingen is ook deze chemische samenstelling carcinogeen. Dus boor, zaag en vijl nooit aan hoogfrequente halfgeleiders zoals versterkermodules of (eind)transistoren. Bij "normaal gebruik" van de eindverterker(module) is er geen risico voor de gebruiker.