Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
English

Kenwood TH-D7E portable transciever

inleiding
imageDe Kenwood TH-D7E is een portofoon voor 2m en 70cm. Het bijzonder van deze portofoon is dat er een tnc ("terminal node controller") ofwel modem is ingebouwd. Hiermee is het mogelijk om de portofoon via de seriële poort op een computer aan te sluiten of direct aan een gps ontvanger. Deze portofoon is inmiddels uit productie genomen, maar omdat portofoons die direct aan een gs aangesloten kunnen worden voor aprs ("automatic packet reporting system") beperkt zijn, is deze nog veel in trek.

versies
Er zijn drie versies van de TH-D7 gemaakt. De versiemarkering staat op het typeplaatje rechts onder. Als er geen V2.0 of G2 staat, betreft het een versie 1.

Ver. 1 is de eerste versie, die helaas minder geschikt is voor APRS. Er zitten fouten in de software waardoor niet alle gps ontvangers met de portofoon samenwerken. Dit probleem geldt in het bijzonder voor portofoons met het serienummer 010xxxxx of lager. De rest van de portofoon werkt wel zoals het hoort. Een gekoppelde gps ontvanger stuurt zogeheten GPGGA informatie met onder andere informatiepositie nar de portofoon. Wanneer er drie getallen na de punten van de coördinaten staan, is de gps ontvanger geschikt. Wanneer er, zoals hieronder weergegeven, vier getallen na de punten staan, dan is de gps ontvanger niet te gebruiken in combinatie met de TH-D7 versie 1.

$GPGGA,175143.447,5153.9110,N,00525.4535,E,1,08,1.1,64.6,M,,,,0000*3F

Ver. 2.0 is de verbeterde versie. De APRS software is aangepast zodat deze werkt naar behoren.

G2 is de nieuwste generatie. Hier is de APRS software iets verder uitgebreid. In plaats van een favoriete locatie kunnen er nu drie worden ingevoerd.

Voor gebruik als portofoon zijn de drie versies prima geschikt. Als je iets te kiezen hebt, zou ik versie 1 voor APRS gebruik niet aanraden. Versie 2,0 werkt voor APRS zoals het hoort. Versie G2 is iets verder uitgebreid, maar geen must. Ik heb alle drie de TH-D7's (gehad). De nieuwste versie is natuurlijk het mooist, maar waarschijnlijk ook iets duurder. Nieuw kosten APRS portofoons veel, maar deze oudere modellen zijn tegenwoordig al érg gunstig geprijsd!

De TH-D7E is niet meer in productie en in 2010 vervangen door de TH-D72 en in het jaar 2016 vervangen door de TH-D74. Elk van deze versies hebben een ingebouwde TNC en ingebouwde APRS tracker mogelijkheden. De portofoons kunnen ook aan een computer worden aangesloten zoals voor een vast station maar de portofoon kan ook met een externe gps ontvanger worden gekoppeld voor portabel gebruik. De opvolgers TH-D72 en TH-D74 hebben een ingebouwde gps ontvanger waardoor geen 'losse' gps ontvanger meer nodig is zoals bij de oudere TH-D7.

vergroot zendbereik (MARS/CAP modificatie)
Het is mogelijk om de portofoon buiten de band te kunnen laten zenden. Voor VHF is dit niet echt interessant, maar voor UHF wel. Dan is het mogelijk om bijvoorbeeld ook te kunnen ontvangen (en zenden) zenden op de PMR of LPD band. Er zijn vier diodes en een draadje geplaatst waarmee de de land instellingen kunnen worden ingesteld. Per gebied kan namelijk de exacte frequentie van een band variëren. In Nederland is de 2 m band 144...146 MHz. In sommige landen is de 2 m band bijvoorbeeld van 146...148 MHz. Door het plaatsen of verwijderen van de diodes (of draadje) weet de microprocessor welk frequentiebereik van toepassing is. Hieronder staan de modificatie beschreven om buiten de oorspronkelijke frequentie grenzen te kunnen zenden en ontvangen. Let op! Na modificeren kán er buiten de band worden gezonden, maar houd er rekening mee dat het niet is toegestaan! Bij het modificeren vervalt, uiteraard, de garantie en is op eigen risico (en voor zover anno 2017 garantie nog mogelijk is...). Bij het uitvoeren van de modificatie zal het geheugen met instellingen worden gewist.

Voor de modificatie:
A - VHF band: TX/RX = 144...146 MHz
A - luchtvaartband: RX = 118...136 MHz
B - UHF band: TX/RX = 430...440 MHz
B - VHF band: TX/RX = 144...146 MHz

Na de modificatie:
A - VHF band: TX/RX = 136...174 MHz
A - luchtvaartband: RX = 118...136 MHz
B - UHF band: TX/RX = 400...480 MHz
B - VHF sub band: TX/RX = 144...146 MHz

modificatiestappen voor Versie 2
- Verwijder accu, antenne en knoppen aan de bovenkant door deze los te trekken;
- Draai de moeren van de antenneconnector en potmeters los;
- Verwijder de vier schroeven uit de achterkant van de radio;
- Neem het kunststoffen deel met de leds van de bovenkant van de radio;
- Neem voorzichtig de rubber pakking los;
- Neem het onderste deel van de radio los. Let op de lintkabel bij het losnemen;
- Klik de lintkabel uit de aansluiting;
- Lokaliseer de groene draad;
- Knip de groene draad door;
- Monteer de radio in "omgekeerde" volgorde;
- Reset de TH-D7E;
- De TH-D7E is nu weer klaar voor gebruik.

modificatiestappen voor G2
- Verwijder accu, antenne en knoppen aan de bovenkant door deze los te trekken;
- Draai de moeren van de antenneconnector en potmeters los;
- Verwijder de vier schroeven uit de achterkant van de radio;
- Neem het kunststoffen deel met de leds van de bovenkant van de radio;
- Neem voorzichtig de rubber pakking los;
- Neem het onderste deel van de radio los. Let op de lintkabel bij het losnemen;
- Klik de lintkabel uit de aansluiting;
- Lokaliseer de diodes met opdruk "A" boven de lintkabel connector (zie foto hieronder);
- In Nederland zijn er drie diodes geplaatst op posities 2, 1 en 0;
- Verwijder diode "0" (D502) om buiten de band te kunnen zenden;
- Monteer de radio in "omgekeerde" volgorde;
- Reset de TH-D7E door [F] + [A/B} + [PWR] tegelijk in te drukken;
- De TH-D7E is nu weer klaar voor gebruik.

Bij deze modificatie blijft de automatische repeater shift op VHF behouden!

image

datakabel
Het is mogelijk om de TH-D7E te programmeren of de TNC te bedienen door middel van een computer. Hier is een (eenvoudige) verbindingskabel voor nodig met een 2,5 mm mini jack aansluiting. Deze kan worden aangesloten op de seriële poort van de computer. In de originele handleiding staan de aansluitgegevens, maar helaas met een fout. Hieronder staan de juiste aansluitingen. Het advies is om een afgeschermde kabel te gebruiken. Een "stereo" audiokabel volstaat. De mantel kan gebruikt worden om de massa op aan te sluiten.

connector portofoon
2,5mm "stereo" mini-jack connector (m)
punt: TXD - data naar computer
ring: RXD - data van computer
schacht: massa

connector computer
9 polige SUB-D connector (m)
pen 2: RXD - data van portofoon
pen 3: TXD - data naar portofoon
pen 5: massa

image


De portofoon kan met de seriële poort van een computer worden verbonden om bijvoorbeeld de geheugenposities te programmeren of voor het maken van een dataverbinding met de TNC. Het is mogelijk om de portofoon te besturen met commando's en het is mogelijk om direct in de CONVerse mode packet data te versturen. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld de portofoon met een Arduino in te stellen en vervolgens APRS data te kunnen versturen!

De parameters voor een computerverbinding is: 9600 8N1 ofwel:
9600 baud (9600)
8 data bits (8)
geen pariteit bit (N)
1 stop bit (1)

reset
- Druk op [F] + [POWER ON];
- De aanduiding “RESET?” verschijnt;
- Druk op [UP]/ [DWN] om gedeeltelijke (VFO) reset of volledige reset te kiezen;
- Druk op [OK];
- Er verschijnt een bevestigingsmelding;
- Druk op [UP]/[DWN] om de reset te bevestigen met “Yes” (Ja) of af te breken met “No” (Nee) te kiezen;
- Druk op [OK] om de keuze te bevesigen.

aansluitingen
image


Opmerking 1: Er staat spanning over de 100 ? weerstand die in de 3,5 VDC leiding van de zendontvanger is opgenomen. Wanneer er 2 mA stroom loopt, zal de spanning ongeveer 3,3 V bedragen.

Opmerking 2: In de volgende gevallen is geen 10 µF condensator vereist: Als de andere apparatuur beschikt over gelijkstroomspercondensators of bij gebruik van een condensatormicrofoon met twee aansluitcontacten.

accus
De TH-D7E is nu ook nog goed te gebruiken voor APRS. Let er wel op dat de oorspronkelijke accu's nu waarschijnlijk erg versleten zijn. Er is een batterijhouder BT-11 waar zes AA penlite batterijen in kunnen, maar de BT-11 is nu nog moeilijk te vinden. Ondertussen zijn er wel vervangende accu's PB-38 en PB-39 te koop. Helaas heb ik slechte ervaringen met de vervangende nieuwe accu's. Ik had er één besteld, maar de nieuwe accu was ook al kapot. Deze accu's zijn geen 'hardlopers' waardoor deze accu's ook al in het magazijn kapot gaan. Een BT-11 batterijhouder is daarmee de beste keus. Uiteindelijke heb ik besloten om een 'frisse' Yaesu FT-3D te kopen als vervangende APRS portofoon omdat een Kenwood TH-74 substantieel duurder is...

UI-VIEW instellingen
Om de TH-D7E met UI-View te verbinden zijn de onderstaande instellingen nodig om een dataverbinding tot stand te brengen. Via [Setup] > [Comms Setup] zijn de instellingen voor de verbinding met de portofoon in te stellen.

Seriële poort: selecteer betreffende poort, bijvoorbeeld "COM1"
Type TNC: TH-D7 (of TNC-2 als TH-D7 niet werkt)
Parameters: 9600 N,8,1 (9600 baud, geen pariteit bits, 8 data bits en 1 stop bit
Handshake: None

image

programmeer softwarae
De portofoon is te programmeren met Kenwood's gratis Memory Control software. Let er op dat er twee versies van de software zijn, namelijk voor de versies 1 en 1.1 en een aparte versie voor de G2 variant. Ook is het mogelijk om met after market software de portofoon te programmeren. Het is ook mogelijk om de radio instellingen via de computer te wijzigen en zo ook een reserve kopie te maken van de instellingen.

gps aansluiten
De TH-D7 heeft geen interne gps ontvanger waardoor er een externe gps ontvanger op moet worden aangesloten voor APRS tracker gebruik. Wanneer er op de [pos] knop gedrukt wordt, is het mogelijk om de actuele positie te zien. Wanneer er alleen maar nullen zichtbaar zijn is er nog geen positie beschikbaar. Wanneer de punten knipperen is de dataverbinding met de gps ontvanger in ieder geval wel in orde.

originele antenne
De originele antenne is matig van kwaliteit. De afstraling is onder de maat. Het plaatsen van een after market antenne is sterk geadviseerd.

telemetrie station
Omdat er een volwaardige TNC ingebouwd is en de portofoon ook via de seriële poort te besturen is, is het ook mogelijk om de portofoon met een Arduino controller te kunnen besturen. Op basis van de TH-D7 heb ik zo een telemetrie station gebouwd dat de radioactiviteit meet en uitzendt via het APRS netwerk. Hieronder staat een voorbeeld van de testopstelling.

image

tracker project
Ooit heb ik van een TH-D7 een tracker gebouwd dat op een accu werkt. Omdat de accu 7,2 Ah aan energie heeft, kan deze tracker erg lang zelfstandig werken.

image

specificaties
type: amateur vhf/uhf zendontvanger
frequentiebereik TX: 144...146 / 430...440 MHz
frequentiebereik RX: 118...136 / 136...174 / 400...480 MHz
modulatie TX: FM
modulatie RX: FM en AM
zendvermogen HI (high): 2,5-6/2,2-6W (afhankelijk van accuspanning)
zendvermogen LO (low): 500/500mW
zendvermogen EL (extra low): 50/50 mW
ontvanger gevoeligheid A-band: 0,18 uV @ 12 dB SINAD
ontvanger gevoeligheid B-band: 0,28 uV @ 12 dB SINAD
selectiviteit: 12 KHz (-6 dB), 28 KHz (-40 dB)
voedingsspanning accu: 6...9 VDC
voedingsspanning extern: 5,5...16,0 VDC
stroomverbruik RX: 25...115 mA (afhangelijk van configuratie)
stroomverbruik TX: 300...1.700 mA
antenne impedantie: 50 Ohm
antenne connector: SMA (F)
afmetingen (met PB-39):54 mm breed, 119,5mm hoog en 43,7mm diep
gewicht: 380 gram met PB-39
productie: in Japan van 200? tot 2007
geheugenplaatsen: 200 met alfanummerieke labels
TNC: 1200/9600 baud modem met APRS functie